Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

New kindergarten complex is roughly divided into two buildings, namely an administrative-commercial building and the one for children. The buildings have northwest-southeast orientation, following orientations of surrounding buildings and roads. Both buildings together split the plot into two separate parts. The part north of the structure is meant for the access and parking, whereas the southern part is exclusively designed for children. The two structures therefore guard the quiet, tender, southern part of the plot from the noisy, rough northern part.

По-украински

Новий комплекс дитячого саду є грубо ділився на дві будівлі, а саме адміністративно-комерційна будівля і те для дітей. Будівлі мають північно-західно-південно-східну орієнтацію, наступні орієнтації навколишніх будівель і доріг. Обидві будівлі разом роздрібнюють змову в двох окремих частинах. Частина на північ від структури мається на увазі для доступу і стоянки, тоді як південна частина виключно проектується для дітей. Дві структури тому охороняють тиху, ніжну, південну частину змови від шумної, грубої північної частини.