Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The situation began to change only in 1995. Until then all talk of foreign inter¬vention had been stymied by the claim—energetically propounded by French and f British officers in and out of the UN forces—that the Bosnian Serbs were strong, determined and well armed. They should not be provoked: any serious attempt to enforce a peace settlement in Bosnia against their will or their interests, it was sug¬gested, would not only be unfair but could make matters worse ... a line of rea-
t soning slyly encouraged from Belgrade by Milosevic, who nevertheless claimed I somewhat implausibly to play little part in the decisions of his fellow Serbs p in Bosnia.
Thus accorded a virtual free hand'’, the Bosnian Serbs proceeded nevertheless i to overplay it. Even though it was broadly agreed by the international community f (including a ‘Contact Group’ of foreign diplomats tirelessly seeking an agreement)
f. that a ‘Muslim-Croat’ Federation (formed in March 1994 in a ceremony in Wash- f ington

По-украински

Ситуація почала змінюватися тільки в 1995. Доти усю розмову іноземного між¬vention затримав вимагати-енергійно висунений французькою мовою і офіцерами f британця в і поза ООН, сили-що Боснійські серби були сильними, визначив і добре озброїв. Їх не треба провокувати: будь-яка серйозна спроба наказати мирне поселення у Боснію проти їх волі або їх інтереси, це було sug¬gested, повинні не лише бути несправедливим, але і зміг зробити питання гірше ... лінія rea-
t soning хитро заохочував з Бєлграда Milosevic, хто проте вимагав я частково неправдоподібно, щоб грати маленьку частину в рішення його дружні серби p у Боснії.
Отже погодив віртуальну безкоштовну руку'', Боснійські серби продовжували проте i, щоб переграти його. Хоча це широко погодив міжнародний громадський f (у тому числі 'Контактна Група' іноземних дипломатів невпинно, шукаючи договір)
f. , що Федерація (Мусульманського 'хорвата' сформувала у березні 1994 в церемонії в Митті- f ington