Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The demographic characteristics of a country or region are a product of the larger socioeconomic environment and also are agents of change in that environment Economic development, for example, typically affects a population's fertility and mortality rates and natural increase, urbanization levels, and migration.

По-украински

Демографічні характеристики країни або регіону є продуктом більшого соціально-економічного довкілля а також є агентами зміни в цьому Економічному розвитку довкілля, наприклад, зазвичай впливає на достаток населення і норми смертності і природний підвищені, рівні урбанізації, і міграція.