Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It is important to better understand the nature of this regulatory risk and how it is perceived by importand stakeholders before moving ahead with the pilot projects. It is also important to begin to understand if and how regulatory risk (to the extent it is significant) could be mitigated by various features of the project design.
The objectives of the study are: (i) to better understand regulatory risk relating to tariff regulation as it affects certain possible P3DP pilot PPP projects; (ii) to give an opinion as to whether any of the possible pilot projects appear to be too risky to pursue at the present time;

По-украински

Важливо поліпшити розуміють природу цього регулюючого ризику і яке це сприймають importand посередники перед переміщенням попереду з projects. Також важливо почати розуміти, чи і як регулюючий ризик(у межах це істотно) змогли пом'якшити різні особливості проектного дизайну.
Цілі вивчення є:(i), щоб поліпшити розуміють регулюючий ризик, що має відношення до тарифного регулювання, оскільки це впливає на певні можливі P3DP projects PPP; (другий) щоб дати думку відносно того, чи будь-який з можливих projects, здається, занадто ризикований переслідувати в теперішній час;