Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A national approach to water accounting encompasses:
• user requirements of water accounting
• institutional arrangements for developing and issuing water
accounting standards and guidelines
• a conceptual framework and procedures underpinning the
development of water accounting standards and guidelines
• standards and guidelines that guide the preparation and
presentation of water accounting reports
• information systems and data sources that populate water
accounting reports
• assurance processes that attest to the integrity of the
information systems and the level of compliance of reports
with standards.

По-украински

Національний підхід, щоб мочити бухгалтерський облік містить в собі :
- призначені для користувача вимоги водного бухгалтерського обліку
- встановлені угоди для розвитку і видання води
стандарти звітності і директиви
- концептуальна структура і процедури, підкріплення
розвиток водних стандартів звітності і директив
- стандарти і директиви, які ведуть приготування і
представлення водних бухгалтерських звітів
- інформаційні системи і джерела даних, які заселяють воду
бухгалтерські звіти
- гарантія обробляє, це підтверджує до цілісності
інформаційні системи і рівень згоди повідомлень
із стандартами.