Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Where was T. Shevchenko born? (Moryntsy)
2. Where did the master move in 1829? (Vilno)
3. Who painted a portrait of Vasiliy Zhukovsky and sold it for 2 500 roubles? ( K. Brulov)
4. What kind of academy did he study at the Peterburg? (Art)
5. What book did he publish in 1840? ("Kobzar").
6. What work did he glorify the heroic struggle of the Ukrainian people against their oppressors and their fight for national liberation in? ("Gaidamaky")
7. In 1847 he was arrested and exiled as a soldier to Orsk fortress in … .
(Kazakhstan)
8. Where did Shevchenko go in 1859? (Ukraine)
9. Who published a big article on Shevchenko's death іn his magazine "Kolokol" in London? (Gertsen)
10. What month did he die? (March)

По-украински

1. Де був T. Шевченко таким, що народився? (Moryntsy)
2. Де майстер рухався в 1829? (Vilno)
3. Хто фарбував портрет Василя Zhukovsky і продавав це для 2 500 рублів? ( K. Brulov)
4. Який вид академії він вивчав в Peterburg? (Мистецтво)
5. Яку книгу він видав в 1840? ("Kobzar").
6. Яка робота він прославив героїчну боротьбу Українських людей проти тих, що їх, що утискують і їх боротьби за національно-визвольний в? ("Gaidamaky")
7. У 1847 він був заарештований і засланий як солдат до Orsk фортеці в . .
(Казахстан)
8. Де Шевченко go в 1859? (Україна)
9. Хто видав велику статтю на Шевченко передсмертний іn його журнал "Kolokol" в Лондоні? (Gertsen)
10. Який місяць він помер? (Марширувати)