Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

With the cost reductions of computers and communication services, the development of businesses and industry has allowed millions of new consumers to aid in market development. With this large increase of Internet users, there are those who are intimidated by the information that is so easily accessed via the web. “While offering mankind basically new solutions and opportunities in virtually all areas of life, the emerging changes in the information sphere also pose new problems and threats…” (Chernov, 2004, pg. 23). The article titled “Global Information Society”discusses several problems that might arise, or already have, when it comes to information spanning the globe.

По-украински

З cost зниженнями комп'ютерів і послугами комунікації, розвиток бізнес-структур і промисловості дозволив мільйони нових споживачів, щоб допомогти в розвитку ринку. З цим великим підвищені користувачів Інтернету, є ті, кого залякує інформація, яка так легко доступна через веб. "Пропонуючи людство в основному нові рішення і можливості фактично в усіх сферах життя, зміни, що з'являються, в інформаційній сфері також формулюють нові проблеми і загрози". (Chernov, 2004, pg. 23). Стаття, названа, "Глобальне Інформаційне Суспільство" обговорює декілька проблем, які, можливо, з'явилися б, або вже мали, коли це прибуває в інформацію, що охоплює глобус.