Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Designing Products for PeopleHave you ever tried on gloves and found the medium size was too big and the small size was too small? Have you ever wondered how designers decided on what a «medium» size is? Technology can make our lives more comfortable through ergonomics. Ergonomics is the study of how the human body relates to things around it. It is also called «human engineering». Places where you live, work, and play are safer, easier for you to use, and more comfortable if they are designed based on the actual human body size.

По-украински

Проектуючи Продукцію для PeopleHave, який ви коли-небудь пробували на рукавичках і знаходили, що середній розмір занадто великий, і дрібнота була занадто маленькою? Майте, ви коли-небудь ставили питання, як проектувальники вибрали те, що таке - "середній" розмір? Технологія може зробити наші життя зручнішими через ергономіку. Ергономіка - вивчення того, як людське тіло має відношення до речей навколо цього. Воно є також під назвою "Ергономіка". Розміщує, де ви живете, робота, і гра безпечніше, легше, щоб ви використовували, і зручніше, якщо вони проектуються заснував на фактичному людському розмірі тіла.