Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Metallurgy is one of the oldest of arts but one of the youngest of sciences. Many of our metals were known in ancient times, but it is only within the last century or two that the knowledge of the properties of the metals has made it possible to apply them in any extended way for industrial purposes.

По-украински

Металургія - одна з найстарішого з мистецтв але один з наймолодшого з наук. Багато хто з наших металів був відомий в древніх часах, але це є тільки в межах минулого століття або двох, який знання майна металів має, зробив можливим застосування їх у будь-якому розширеному шляху для індустріальних цілей.