Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Философия и концепции
"Трансактная теория личности является одновременно теорией жизни". Каждый человек появляется на свет, "обладая способностью развивать свои потенциальные возможности во благо себя и общества, продуктивно, творчески работать и радоваться жизни, быть свободным от психологических проблем" (Berne, 1966, р. 259). Однако начиная с самых первых дней жизни, ребенок может столкнуться с трудностями. Эти трудности и последующие препятствия могут помешать наиболее полной реализации потенциальных возможностей индивида.

Личностное развитие
Человеческий организм отличается потребностью в различных формах контакта с окружающими людьми и получением реакции от них в процессе взаимодействия. Эта потребность получила название стимульного голода. Первая форма проявления этой потребности у маленького ребенка является тактильный голод, то есть потребность в физической близости. Отсутствие адекватного физического контакта повышает восприимчивость к заболеваниям и даже приводит к смерти;

По-украински

Філософія і концепції
"Трансактная теорія особи є одночасно теорією життя". Кожна людина з'являється на світ, "маючи здатність розвивати свої потенційні можливості на благо себе і суспільства, продуктивно, творчо працювати і радіти життю, бути вільним від психологічних проблем"(Berne, 1966, р. 259). Проте починаючи з найперших днів життя, дитина може зіткнутися з труднощами. Ці труднощі і подальші перешкоди можуть завадити якнайповнішій реалізації потенційних можливостей індивіда.

Особовий розвиток
Людський організм відрізняється потребою в різних формах контакту з навколишніми людьми і отриманням реакції від них в процесі взаємодії. Ця потреба дістала назву стимульного голоду. Перша форма прояву цієї потреби у маленької дитини являється тактильний голод, тобто потреба у фізичній близькості. Відсутність адекватного фізичного контакту підвищує сприйнятливість до захворювань і навіть призводить до смерті;