Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Історія винайдення ліфта

Одним з унікальних винаходів, яким більшість з нас користується щодня, є ліфт. Цей підйомний пристрій настільки увійшов в наш побут, що мало хто замислюється над тим, наскільки велике його значення. Адже, варто трохи пофантазувати, на тему що б було, якби ліфт не винайшли, то починаєш розуміти, що без ліфта вигляд сучасних міст був би зовсім іншим. Якби ліфт не винайшли, найвищі будинки навряд чи були б вище хрущовських п'ятиповерхівок.

В середині ХХ століття етнографи спостерігали життя папуаського племені, що за рівнем свого розвитку знаходиться в кам'яному столітті. Похоронні звичаї цього племені вимагали ховати небіжчиків на вершині дерев. Для підйому мертвих тіл аборигени використовували пристрій, діючий за принципом сучасного ліфта. Платформа, сплетена з ліан і гілок, піднімала вантаж за допомогою противаги. Цілком вірогідно, що подібні конструкції були відомі і в епоху кам'яного століття європейської цивілізації.

У ліфта, підйомного крана,

По-английски

History of invention of elevator
One of unique inventions which majority uses daily from us is an elevator. This jeck so entered our way of life, that not many begin to think of that, as far as his large value. In fact, it costs a bit to dream up, what would be on a theme, if an elevator was not invented, then begin to understand that without an elevator a type of modern cities would be quite another. If an elevator was not invented, the greatest houses hardly would be higher хрущовських п'ятиповерхівок.
In a middle ХХ of century ethnographers looked after life of papuan tribe, that after the level of the development is in a lithoidal century. The funeral customs of this tribe required to hide deceaseds on the top of trees. For getting up of dead bodies aborigines used a device, operating on principle of modern elevator. A platform, interlaced from lianas and branches, lifted a load by means of counterbalance. Fully for certain, that similar constructions were known in the epoch of lithoidal century of European civilization.
At an elevator,
<<--- on-line translation is limited --->>