Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Even organizations with as few as 200 employees usually have a human resource manager and a human resource department charged with overseeing these activities. However, responsibility for human resource activities is invariably shared between the human resource department and line managers. The human resource department may recruit and do the initial screening of candidates, but the final selection is usually made by managers in the department where the new employee will work. Similarly, although the human resource department may establish performance appraisal policies and procedures, the actual evaluating and coaching of employees is done by their immediate superiors

По-украински

Навіть організації з так же небагатьма, оскільки 200 працівників зазвичай мають менеджера людського ресурсу і відділ людського ресурсу, звинувачений в спостереженні цієї діяльності. Проте, відповідальність за діяльність людського ресурсу є незмінно розділив між відділом людського ресурсу і лінійними менеджерами. Відділ людського ресурсу, можливо, вербує і робить початкове екранування кандидатів, але завершальний вибір зазвичай роблять менеджери у відділі, де новий працівник працюватиме. Так само, хоча відділ людського ресурсу, можливо, встановлює політику ділової оцінки і процедури, фактичну оцінку і тренування працівників роблять їх безпосередні старші