Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The inception of Darwin's theory began with a search for explanations of contradictions in current faith based ideas, and led him to formulate his theory of natural selection which was eventually published in his book On the Origin of Species.

По-украински

Початок теорії Дарвіна розпочався з пошуку, бо пояснення протиріч в поточній вірі базували ідеї, і приводили його, щоб сформулювати його теорію природного відбору, який був кінець кінцем виданий в його книзі Про Походження Різновидів.