Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?дкого палива чи газу; в парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів — продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджуючій воді (наприклад, з ріки); у деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.

По-русски

дкого топлива или газа; в паровых электростанциях (с паровыми турбинами) в топке парового котла происходит превращение химической энергии топлива в тепло газов - продуктов сгорания; это тепло передается воде и водяному пару, пара из котла поступает к паровой турбине, где тепло превращается в кинетическую энергию вращения электрогенератора, соединенного с турбиной; отработанная в турбине пара поступает к конденсатору и отдает тепло охлаждающей воде (например, из реки); в некоторых электростанциях применяют вместо паровой газовую турбину.