Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It is seen that when there are more people, more consuming, more production, the use of natural is increasing.
The price goes up when there is the need. There is then the force of being economical in use, the need to find new resource sites, new kinds of resources, new technology, and new ways for humanity. The mechanism of prices has been quite efficient in solving the problems of natural resource.
However, we need to accept that marketing mechanisms have not been quite satisfactory in solving environmental problems, particularly, where there is something in nature, which does not belong to any one. Therefore, here is the tendency that resources will be used inconsiderately. There is no one to care for conservation.

По-украински

Бачиться, що, коли є більше людей, більше споживаючи, більше виробництва, використання бекара зростає.
Ціна піднімається вгору те, коли є потреба. Є потім сила того, що був економічний у використанні, необхідність знайти нові місця ресурсу, нові види ресурсів, нову технологію, і нові шляхи для людства. Механізм цін був дуже ефективний в дозволі проблем природного ресурсу.
Проте, нам треба визнати, що маркетингові механізми не були дуже задовільні в дозволі екологічних проблем, особливо, де є що-небудь в природі, яка не належить до будь-якого одного. Тому, тут є тенденція, що ресурси будуть використані необдумано. Немає нікого, щоб обходити заповідник.