Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Робота, яка виконується в ковальсько-пресових цехах, може бути як важкою (ІІІ категорія), так і середньої важкості (категорія ІІб).
Ковальсько-пресові цехи характеризуются підвищеним рівнем шу-му (табл. 2.2) і вібрації.
Підвищена загальна вібрація на робочих місцях виникає при роботі молотів, пресів та іншого обладнання. Крім того, вібрацію спричиняють вентилятори, що не мають належного фундаменту та повітроводи, які не мають пристроїв для гасіння вібрації.
Джерелами шуму є пароповітряні і пневматичні штампувальні молоти Нагрів деталей може здійснюватися в печах, а також у ваннах з розплавленими солями хлористого натрію або хлористої барії. Для цієї ж мети останнім часом почали застосовувати установки для нагріву виробів струмами високої

По-русски

Работа, которая выполняется в кузнечно-прессовых цехах, может быть как тяжелой(ІІІ категория), так и средней тяжести(категория ІІб).
Кузнечно-прессовые цеха характеризуются повышенным уровнем шу-му(табл. 2.2) и вибрации.
Повышенная общая вибрация на рабочих местах возникает при работе молотов, прессов и другого оборудования. Кроме того, вибрацию вызывают вентиляторы, которые не имеют надлежащего фундамента и воздуховоды, которые не имеют устройств для гашения вибрации.
Источниками шума являются паровоздушные и пневматические штамповочные молоты Нагрев деталей может осуществляться в печах, а также в ваннах с расплавленными солями хлористого натрия или хлористого бария. Для этой же цели в последнее время начали применять установки для нагрева изделий токами высокой