Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

All centrifugations should be carried out in a mikrocentrifuge at 12000*g

По-украински

Усі центрифугування треба здійснювати в mikrocentrifuge в 12000*г