Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Pupils who stay on into the 6 form , lasting 2 years more, prepare for their A Level Exams. A stands for Advanced. Good A Level results in tow or five subjects are necessary to get a plact at one of british universites.
Secondary education is available to all children in Britain. Nevertheless some parents prefer private education for their kids. No more than 5 per cent attend private schools. They are expensive.

По-украински

Зіниці, хто затримується в 6 формі, триваючи 2 роки більше, готують для них Іспити Рівня. Стенди для Передовий. Добре Рівень призводить до буксирування або п'ять тем потрібні, щоб отримати plact в одному з british universites.
Середня освіта доступна усім дітям у Британії. Проте деякі батьки віддають перевагу приватній освіті для їх дітей. Не більше ніж 5 відсотка вчаться в приватних школах. Вони дорогі.