Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The current flow must be preset or adjusted, depending upon the metal type and thickness and the supply voltage. The voltage across the arc affects the amount of penetration and the profile or shape of the metal deposited. The current to a large extent determines the amount of weld deposited high quality weld is produced with several thin layers of weld metal, but it is less costly to use a single heavy deposit of weld metal.

По-украински

Рух току має ініціалізувати або бути скоректований, залежавши від металевого типу і товщини і напруги постачання. Напруга через дугу впливає на кількість проникнення і профіль або форму внесеного металу. Потік до великої протяжності визначає кількість зварювання, внесене високе якісне зварювання є робив з декількома тонкими шарами металу зварювання, але це - менша дорожнеча, щоб користуватися єдиним важким депозитом металу зварювання.