Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Голові районної
державної адміністрації
Малєву О.М.

ІНФОРМАЦІЯ
на апаратну нараду при голові райдержадміністрації
про стан розрахунків за оренду земельних та майнових паїв
за 2011 рік на 27.02.2012 року.

Проаналізувавши стан розрахунків за оренду земельних та майнових паїв управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації відмічає, що майже всі господарства району виконують вимоги Закону України «Про оренду землі» та Указів Президента України 29 січня 2001 року № 62 “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки” та 2 лютого 2002 року № 92 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)", зокрема, в частині своєчасної оплати за оренду землі і майна.
На минулий рік з власниками земельних часток (паїв) 12001 договір оренди(50 господарств). Загальна площа орендованої землі - 48004 гектарів. Загальна вартість орендованих земель складає

По-русски

Председателю районной
государственной администрации
Малєву О.М.

ИНФОРМАЦИЯ
на аппаратное совещание при голове райгосадминистрации
о состоянии расчетов за аренду земельных и имущественных паев
за 2011 год на 27.02.2012 роке.

Проанализировав состояние расчетов за аренду земельных и имущественных паев управления агропромышленного развития районной государственной администрации отмечает, что почти все хозяйства района выполняют требования Закона Украины "Об аренде земли" и Указов Президента Украины 29 января 2001 года № 62 "О мероприятиях относительно обеспечения защиты имущественных прав крестьян в процессе реформирования аграрного сектору экономики" и 2 февраля 2002 года № 92 "О дополнительных мероприятиях относительно социальной защиты крестьян - владельцев земельных участков и земельных долей (паев) ", в частности, в части своевременной оплаты за аренду земли и имущества.
На прошлый год с владельцами земельных долей(паев) 12001 договор аренды(50 хозяйства). Общая площадь арендованной земли - 48004 гектаров. Общая стоимость арендованных земель составляет