Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Олександр Грехам Белл - творець першого телефону.
14 лютого 1876 американець шотландського походження Олександр Грехам
Белл подав в Бюро патентів США заявку на винайдений ним апарат, якийвін назвав телефоном. Всього двома годинами пізніше таку ж заяву зробивінший американець на прізвище Грей.

Таке трапляється з винахідниками до цього дня, хоча й доситьнечасто. Удача Белла полягала ще й у тому, що зробити видатневинахід йому допомогла випадковість. Проте ж в набагато більшому ступенісвоєю появою телефон зобов'язаний величезній праці, наполегливості та знанням цьоголюдини.

Олександр Грехам Белл народився в Единбурзі 3 березня 1847, всім'ї філологів. Дід його був засновником відомої школи ораторськогомистецтва і автором книги "Витончені уривки". Батько, Мелвілл Белл, придумавсистему "Видима мова", в якій звуки мови позначалися письмовими символами; використовуючи цю систему, люди могли правильно вимовляти слованавіть чужою мовою. Олександр ріс в атмосфері музики і декламації,де

По-английски

Oleksandr Грехам Белл is a creator of the first telephone.
on February, 14 a 1876 American of the Scottish origin Oleksandr Грехам
Белл gave in Bureau of patents the USA request on the vehicle invented by him, якийвін named a telephone. In all by two hours later the same statement зробивінший American on the last name Gray.

Such happens with inventors to this day, though доситьнечасто. Success of Белла consisted yet and in that to do видатневинахід he was helped by a chance. However in far greater ступенісвоєю appearance a telephone is under an obligation to enormous labour, persistence and knowledge of цьоголюдини.

Oleksandr Грехам Белл was born in Единбурзі on March, 3 1847, всім'ї philologists. A grandfather of him was the founder of the known school of ораторськогомистецтва and author of book the "Refined fragments". Father, Мелвілл Белл, придумавсистему the "Visible language" in that the sounds of language were designated by writing symbols; using this system, people could correctly pronounce слованавіть a stranger language. Oleksandr grew in the atmosphere of music and declamation, where