Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1 The woman standing at the window is my aunt. 2 The wan writing something at the table is my brother. 3 Yesterday I met a group of tourists speaking a foreign language. Not knowing the language,I could not understand their talk. 4 Travelling in Africa, he saw a lot of places of interest. 5 When crossing the street in our country, first look to the left, then to the right. 6 When crossing the street in England, first look to the right, then to the left. 7 He stood at the window, thinking of his friend. 8 When speaking at the meeting, yesterday I felt very nervous. 9 He likes to sit on the sofa, watching TV.

По-украински

1 жіноче досягнення вікно - моя тітка. 2 бліде писання що-небудь за столом - мій брат. 3 Учора я відповідав групі туристів, що пояснюються на іноземній мові. Не знає мову, я не зміг зрозуміти їх розмову. 4, Подорожуючи в Африці, він бачив багато місць інтересу. 5, перетинаючи вулицю в нашій країні, спочатку дивляться вліво, потім управо. 6, перетинаючи вулицю в Англії, спочатку дивляться управо, потім вліво. 7 Він досяг вікна, згадавши його друга. 8, Кажучи в зустрічі, учора я почував себе дуже нервовим. 9 Йому подобається сидіти на дивані, дивлячись ТЕЛЕВІЗОР.