Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Now, although mind or understanding can in a certain way know what is past, still, since it relates indifferently to knowledge of present, past, and future, the difference of past and present is accidental to what is intelligible, in so far as it is intelligible

По-украински

Зараз, хоча розум або розуміючи може відомим чином знати, що минуле, все ще, відколи це має відношення байдуже до знання є присутніми, минулий, і майбутнє, різниця минулого часу і є присутніми випадковий до того, що зрозуміле, в тому, оскільки це зрозуміло