Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Использование посредников, т. е. формирование каналов продаж, выгодно прежде всего для производителя. Обеспечивается широкая доступность товара при движении его непосредственно до рынка сбыта и достигается более широкий охват рынка и потребителей, нежели при работе напрямую. Функция системы дистрибьюции в туризме - обеспечить потенциальным потребителям туруслуг возможность получения информации, которая поможет им сделать правильный выбор, а после этого - необходимые заказы, касающиеся их путешествия.

По-украински

Використання посередників, т. е. формування каналів продажів, вигідно передусім для виробника. Забезпечується широка доступність товару при русі його безпосередньо до ринку збуту і досягається ширше охоплення ринку і споживачів, ніж при роботі безпосередньо. Функція системи дистрибьюции в туризмі - забезпечити потенційним споживачам туруслуг можливість отримання інформації, яка допоможе їм зробити правильний вибір, а після цього - необхідні замовлення, подорожі, що стосуються їх.