Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Today we all are full of hope that we all will end this university and will end it well. But maybe one of as will leave it for various reason .I am not sure for my decision too. So I don’t know how long I will study here. Maybe I will choose other studies in other university ,maybe not. .But now the most important thing for all of as is to pass our first exams well

По-украински

Сьогодні ми усі повні надії що ми усі закінчимо цей університет і закінчимо це добре. Але можливо один те, того, як залишить це з різної причини .Я не є певним для мого вирішення так само. Так я не знаю, як довго я вивчуся тут. Можливо я виберу інші вивчення в іншому університеті,можливо ні. .Але зараз найголовніше для усе як - скласти наші перші іспити добре