Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

И не только тщеславные цари, но и более серьезные люди часто возводили свой род к героям и богам. Гиппократ был великим ученым, отцом греческой медицины; мы с ним еще встретимся в этой книге. Он был из рода потомственных врачей, Асклепиадов, а род этот начало вел от Асклепия, бога врачевания, сына Аполлона; Гиппократ был потомком бога в 18 м поколении. Если сделать расчет лет, то получится: бог жил незадолго до Троянской войны. И правда: в «Илиаде» написано, что сын бога Асклепия, Махаон, был, так сказать, главным врачом греческого войска под Троей.

(Знаете большую яркую бабочку махаона? Так вот, она названа в честь этого самого врача полубога, а почему — я не знаю.

Поэтому не будем смеяться заранее. Для грека хронология мифов была делом важным. Ею занимались большие ученые. Эратосфен, великий математик, впервые рассчитавший размер земного шара (как он это сделал, мы узнаем в последней части этой книги), столь же усердно рассчитывал и дату падения Трои. Кстати, она у него получилась другая, чем на Паросской таблице: 1183 год. Но это уже мелочи.

И еще два слова. Я сказал, что начало Паросской таблицы я переписал с небольшими сокращениями. Но я сделал в ней еще одно изменение — очень простое и очень бросающееся в глаза. Какое? Попробуйте догадаться. Кто не догадается, для тех я скажу об этом на 34 й странице.

По-украински

І не лише пихаті царі, але і серйозніші люди часто зводили свій рід до героїв і богів. Гіппократ був великим ученим, батьком грецької медицини; ми з ним ще зустрінемося в цій книзі. Він був з роду потомствених лікарів, Асклепиадов, а рід цей початок вів від Асклепия, бога лікування, сина Аполлона; Гіппократ був нащадком бога в 18 м поколінні. Якщо зробити розрахунок років, то вийде: бог жив незадовго до Троянської війни. І справді: в "Іліаді" написано, що син бога Асклепия, Махаон, був, так би мовити, головним лікарем грецького війська під Троєю.

(Знаєте великого яскравого метелика махаона? Так от, вона названа на честь цього самого лікаря напівбога, а чому - я не знаю.

Тому не сміятимемося заздалегідь. Для грека хронологія міфів була справою важливою. Нею займалися великі учені. Ератосфен, великий математик, що уперше розрахував розмір земної кулі (як він це зробив, ми дізнаємося в останній частині цієї книги), так же старанно розраховував і дату падіння Трої. До речі, вона у нього вийшла інша, чим на Паросській таблиці: 1183 рік. Але це вже дрібниці.

І ще два слова. Я сказав, що початок Паросської таблиці я переписав з невеликими скороченнями. Але я зробив в ній ще одну зміну - дуже просту і дуже впадаючу у вічі. Яке? Спробуйте здогадатися. Хто не здогадається, для тих я скажу про це на 34 й сторінці.