Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Last year's global development finance described a sharp fall in long-term financial flows to all developing countries in 1998, re¬flecting a sharp decline in capital market flows— bank loans, bonds, and portfolio equity flows—to these countries following the crises in East Asia and Russia. Amid uncertainty surrounding the out¬come of Brazil's currency crisis, the report painted an uncertain near-term outlook for 1999, with a further decline in private capital flows likely as the credit ratings of many developing countries were lowered. Foreign direct investment, however, was expected to remain resilient. Events since then have broadly confirmed this assessment.

По-украински

Глобальні фінанси розвитку минулого року описали дієз пропащі в тривалих фінансових потоках в усі країни, що розвиваються, в 1998, re¬flecting гостре зниження в ринкових рухах капіталу- банківські позики, зобов'язання, і портфельний акціонерний капітал цим країнам, що йдуть за кризами в Східній Азії і Росії. Невпевненість між, що оточує аут¬, що виникає з бразильської кризи валюти, повідомлення фарбувало невпевнений першочерговий вид за 1999, з подальшим зниженням віч-на-віч рухи капіталу ймовірно, оскільки показники кредитоспроможності позичальника багатьох країн, що розвиваються, були знижені. Проте, очікується, що іноземні прямі інвестиції залишаються пружними. Події з того часу широко підтвердили цю оцінку.