Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1

Features

• Utilizes the AVR® RISC Architecture

• AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture

– 89 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution

– 32 x 8 General Purpose Working Registers

– Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz

• Data and Non-volatile Program Memory

– 1K Byte of In-System Programmable Flash

Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles

– 64 Bytes of In-System Programmable EEPROM

Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles

– Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security

• Peripheral Features

– One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler

– On-chip Analog Comparator

– Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator

– SPI Serial Interface for In-System Programming

• Special Microcontroller Features

– Low-power Idle and Power-down Modes

– External and Internal Interrupt Sources

– Selectable On-chip RC Oscillator for Zero External Components

• Specifications

– Low-power, High-speed CMOS Process Technology

– Fully Static Operation

• Power

По-украински

1
Особливості
- Використовує RISC Архітектуру AVR®
- AVR - High-performance і Малопотужна Архітектура RISC
- 89 Потужних Інструкцій - Саме Єдине Виконання Циклу Вартового
- 32 x 8 Спільної Мети, що Створює Записи
- Аж до 12 МІЛЬЙОН команд в секунду Продуктивності в 12 мгц
- Дані і Немінлива Програмна Пам'ять
- 1K Байт Системного для Входу Програмованого Виблискування
Терпіння: 1,000 Пишуть/Цикли Стирання
- 64 Байтів Системного для Входу Програмованого EEPROM
Терпіння: 100,000 Пишуть/Цикли Стирання
- Програмуючи Замок для Показної Програми і Безпеки Даних EEPROM
- Периферійні Особливості
- Один 8-розрядний Прилавок Таймера/з Окремим Prescaler
- On-chip Компаратор Аналога
- Програмований Охоронний Таймер з Осцилятором On-chip
- SPI Інтерфейс Серіалу для Системного для Входу Програмування
- Спеціальні Особливості Microcontroller
- Малопотужний Idle і Методи Power-down
- Зовнішні і Внутрішні Джерела Переривання
- Вибираний On-chip Осцилятор дистанційного КЕРУВАННЯ для Нуля
<<--- on-line translation is limited --->>