Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1
Features
• Utilizes the AVR® RISC Architecture
• AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture
– 89 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution
– 32 x 8 General Purpose Working Registers
– Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz
• Data and Non-volatile Program Memory
– 1K Byte of In-System Programmable Flash
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
– 64 Bytes of In-System Programmable EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
– Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security
• Peripheral Features
– One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler
– On-chip Analog Comparator
– Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator
– SPI Serial Interface for In-System Programming
• Special Microcontroller Features
– Low-power Idle and Power-down Modes
– External and Internal Interrupt Sources
– Selectable On-chip RC Oscillator for Zero External Components
• Specifications
– Low-power, High-speed CMOS Process Technology
– Fully Static Operation
• Power

По-украински

1
Особливості
- Використовує RISC Архітектуру AVR®
- AVR - High-performance і Малопотужна Архітектура RISC
- 89 Потужних Інструкцій - Саме Єдине Виконання Циклу Вартового
- 32 x 8 Спільної Мети, що Створює Записи
- Аж до 12 МІЛЬЙОН команд в секунду Продуктивності в 12 мгц
- Дані і Немінлива Програмна Пам'ять
- 1K Байт Системного для Входу Програмованого Виблискування
Терпіння: 1,000 Пишуть/Цикли Стирання
- 64 Байтів Системного для Входу Програмованого EEPROM
Терпіння: 100,000 Пишуть/Цикли Стирання
- Програмуючи Замок для Показної Програми і Безпеки Даних EEPROM
- Периферійні Особливості
- Один 8-розрядний Прилавок Таймера/з Окремим Prescaler
- On-chip Компаратор Аналога
- Програмований Охоронний Таймер з Осцилятором On-chip
- SPI Інтерфейс Серіалу для Системного для Входу Програмування
- Спеціальні Особливості Microcontroller
- Малопотужний Idle і Методи Power-down
- Зовнішні і Внутрішні Джерела Переривання
- Вибираний On-chip Осцилятор дистанційного КЕРУВАННЯ для Нуля
<<--- on-line translation is limited --->>