Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

pUC19 is one of a series of plasmid cloning vectors created by Messing and co-workers in the University of California.[1] The p in its name stands for plasmid and UC represents the University in which it was created. It is a circular double stranded DNA and has 2686 base pairs[2]. pUC19 is one of the most widely used vector molecules as the recombinants, or the cells into which foreign DNA has been introduced, can be easily distinguished from the non-recombinants based on colour differences of colonies on growth media. pUC18 is similar to pUC19, but the MCS region is reversed.

По-украински

pUC19 - одна з серій plasmid, що імітує вектори, створені Живлячи і співробітники в Університеті Каліфорнії.[1] P в його стендах імені для plasmid і UC представляє Університет, в якому це було створене. Він - те, що круглий двічі сів на мілину ДНК і має 2686 базових пар[2]. pUC19 - один з найбільше широко використовував векторні молекули в якості рекомбінантні гени, або осередки, в яких іноземна ДНК була представлена, можуть бути легко видатними від рекомбінантних негенів заснував на кольорових відмінностях колоній на ЗМІ зростання. pUC18 подібний до pUC19, але регіон МЕГАГЕРЦИ reversed.