Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

КОЛИ КРИЗА ЯК ПОЛЕ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Як оживити місцеві Будинки культури? Як наповнити їх цікавою і змістовною програмою? Що зробити для того, аби там було людно і щоб туди з радістю поверталися знову і знову? Про що і як говорити з потенційними спонсорами? А з владою? Чим зацікавити її? Як перестати існувати на залишкових принципах? І хто цим повинен займатися?
Ці та інші питання опинилися в епіцентрі уваги більше двадцяти діячів культури і громадських діячів з багатьох регіонів, яких зібрав в Ірпені Всеукраїнський тренінг «Анімація соціальної діяльності в місцевій громаді», що відбувся у рамках проекту «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури», організований Інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження».

Слово «анімація» ми сприймаємо перш за все у контексті мультиплікаційних технологій. Однак його початкове значення (з французької) – оживлювати, одухотворювати.

По-русски

КОГДА КРИЗИС КАК ПОЛЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Как оживить местные Дома культуры? Как наполнить их интересной и содержательной программой? Что сделать для того, если бы там было людно и, чтобы туда с радостью возвращались снова и снова? О чем и как говорить с потенциальными спонсорами? А с властью? Чем заинтересовать ее? Как перестать существовать на остаточных принципах? И кто этим должен заниматься?
Эти и другие вопросы оказались в эпицентре внимания больше двадцати деятелей культуры и общественных деятелей из многих регионов, которых собрал в Ірпені Всеукраинский тренинг "Анимация социальной деятельности в местной общине", что состоялся в рамках проекта "Поддержка процесса развития ячеек общественной активности на базе заведений культуры", организованный Институтом социокультурного менеджмента при поддержке Антикризисной гуманитарной программы Международного фонда "Возрождения".

Слово "анимация" мы воспринимаем прежде всего в контексте мультипликационных технологий. Однако его начальное значение (с французской) - оживлять, одухотворювати.