Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Or upgrade your account to Premium Membership now to take advantage of our special 10% off
introductory offer!

If you don't upgrade, your account will automatically become a free membership when your trial ends
in 3 days.

As a Premium Member , you will get access to all our award-winning learning tools from just
8.99 EUR/month, including:

По-украински

Чи модернізують ваш рахунок до Членства Premium зараз, щоб скористатися наш спеціальний 10% від
вхідного речення!

, Якщо ви не модернізуєте, їх рахунок автоматично стане безкоштовним членством, коли ваші пробні кінці
в 3 днях.

Як Член Premium, ви дістанетеся доступ до усього нашого нагородити-завоювання, що вивчає інструменти тільки
8.99 місяць EUR/, у тому числі: