Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

a pen a bee a bone a hen a kite hot

По-английски

a pen a bee a bone a hen a kite hot