Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Usually the most common Ukrainian traits include the lack of rationality in the perception of ourselves and the world, prevalence of emotions, subjective factors, and unwillingness to reckon with objective realities. The consequence of such mental or psychological traits is reflected in the maxim of first President of independent Ukraine Leonid Kravchuk: "We have what we have." Moreover, when a man comes to realize that his are inflated claims to reality, he resorts to prostration. It may be a sort of psychological weakness, and it is not that scary, because every nation has its weaknesses.

По-украински

Зазвичай найзагальніші Українські риси включають відсутність раціональності в сприйняття себе і світ, поширеність емоцій, суб'єктивні чинники, і небажання, щоб розрахуватися з об'єктивними реальностями. Наслідок таких розумових або психологічних рис відбивається в принципі першого Президента незалежної України Леонід Кравчук : "Ми маємо, що ми маємо". Окрім того, коли чоловік приходить усвідомити це його ар надуті вимоги до реальності, він прибігає до знемоги. Це, можливо, є щось подібне до психологічної слабкості, і її немає цей полохливий, тому що кожна нація має свої слабкості.