Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A market, or free enterprise, economy is one in which the decisions of many individual buyers and sellers interact to deter¬mine the answers to the questions of What, How and Who.
In addition to buyers and sellers, there are several other essential elements in a market economy. One of these is private property. By "private property" we mean the right of individuals and business firms to own the means of produc¬tion. Although markets exist in traditional and command econ¬omies, the major means of production (firms, factories, farms, mines, etc.) are usually publicly owned. That is, they are owned by groups of people or by the government. In a market economy the means of production are owned by private individuals. Private ownership gives people the incentive to use their property to produce things that will sell and earn them a profit.
This desire to earn profits is a second ingredient in a market economy. Often referred to as the profit motive, it provides the fuel that drives

По-украински

Ринок, або вільне підприємництво, економіка одна в якому рішення багатьох індивідуальних покупців і інтермедії торговців, щоб утримувати¬mine відповіді на питання того, Що, Як і Хто.
На додаток до покупців і торговців, там декілька інші реквізити в ринковій економіці. Один з них - особисте майно. "Особистим майном" ми маємо на увазі право індивідуумів і ділові фірми, щоб володіти засобом produc¬tion. Хоча ринки існують в традиційному і командна економіка¬omies, головні засоби виробництва(фірми, фабрики, ферми, міни, і т.п.) зазвичай публічно володіє. Тобто, вони належать групам людей або урядом. У ринковій економіці засоби виробництва належать приватним особам. Особиста власність дає населяють стимул, щоб користуватися їх майном, щоб робити речі, які продаватимуть і зароблятимуть їм доход.
Це бажання заробити доходи - другий інгредієнт в ринковій економіці. Часто називається привід доходу, це забезпечує паливо, яке стадо