Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

До такого висновку суд апеляційної інстанції дійшов на
підставі того, що з 2003 р. будь-яка фінансово-господарська
діяльність боржника у Новотроїцькому районі припинилась; згідно з
деклараціями з податків на прибуток, додану вартість за 2005-2006
р.р., поданих до ДПI у м. Херсоні, господарсько-фінансову
діяльність боржник не здійснював; декларації подані з нульовими
показниками; валовий дохід боржника дорівнює нулю та найманих
працівників у боржника немає.

По-английски

To such conclusion the court of appellate instance reached on
to founding of that from 2003 any financially-economic
activity of debtor in Новотроїцькому district ceased; according to
by declarations from income taxes, valueadded after 2005-2006
р.р., given to ДПI in Kherson, economic-financial
activity a debtor did not carry out; declarations are given with zero
by indexes; the gross receipt of debtor equals a zero and hired
workers a debtor does not have.