Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Поняття та види злочинів
Суспільство завжди намагається жити за встановленими правилами, проте немає жодної людської спільноти, у якій би такі правила не порушувалися. Часто такі порушення мають дріб’язковий характер - наприклад, запізнення учня на урок, перехід дороги за межами пішохідного переходу, а іноді є надзвичайно небезпечними, як от крадіжка чи вбивство людини. Відносини, пов’язані зі вчиненням людьми таких суспільно небезпечних діянь та визначенням відповідальності за їх вчинення регулює кримінальне право, а самі ці діяння називаються

По-английски

Concept and types of crimes

a 1

Society always tries to live by rule, however there is not a single human association in that such rules were not violated. Often such violations have trifling character - for example, delay of student to a lesson, transition of road outside the zebra crossing, and sometimes is extraordinarily dangerous, as here theft or murder of man. Relations related to the feasance of such publicly dangerous acts and determination of responsibility people for their feasance regulates a criminal right, and these acts are named