Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

As a boy lsaac Newton built a model of a windmill, the sails of which could turn even when there was no wind. All people were surprised when they saw it. They could not believe their eves. But the secret of this windmill was not difficult to discover in the windmill there was a wheel as in the small cages for mice, and there was a mouse there, too. It moved the sails as it ran

По-украински

Як хлопчик lsaac Ньютон побудував модель млина, вітрила, яких, змогли повернути навіть, коли не було ніякого вітру. Усі люди були здивовані, коли вони бачили це. Вони не змогли повірити свої переддні. Але таємниця цього млина не була важкою, щоб виявити в млині було колесо, як в маленьких клітинах для угод, і була миша там, так само. Це перемістило вітрила, оскільки це бігло