Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Багато людей вважають, що наркоманія — значно більше зло, ніж алкоголізм, і тому вже краще пити, ніж вживати наркотики. Насправді ж порівнювати, що жахливіше — черга алкоголіків з руками, що трусяться, чи декілька худих наркоманів — цілком безглуздо. Як би не здавалось дивним, але саме спроба позбавитись від тютюнової залежності призвела до першого спалаху зловживання наркотиками в Європі. Які ж фактори впливають на початок вживання наркотиків серед молоді?

Перш за все — мода, прагнення вписатися в те оточення, в ту компанію, яка важлива для молодої людини, цікава і де вживання наркотиків — норма. Можливо, молодь приваблює поширене помилкове судження, що вживання наркотиків — ознака сучасного способу життя.

Психологи вважають, що вживання наркотиків — одна із сходинок втечі від реального життя. Наступна — самогубство. Серед інших причин можна назвати:

погані стосунки в родині, з близькими і друзями;
антисоціальна поведінка та гіперактивність;
дружба з однолітками, які

По-английски

Many people consider that drug addiction - considerably anymore evil, than alcoholism, and that is why it is already better to drink, than accept drugs. In actual fact to compare, that more terrible is a turn of alcoholics with hands that tremble, or a few thin drug addicts - fully senselessly. As though it did not seem strange, but exactly an attempt to get rid from tobacco dependence resulted in the first flash of abuse of drugs in Europe. What factors do influence on beginning of doing drug among young people?

Foremost is a fashion, aspiration to blend in that surroundings, in a that company that is important for a young man, interesting and where doing drug is a norm. Maybe, young people attract widespread erroneous judgement, that doing drug is a sign of modern way of life.

Psychologists consider that doing drug - one of steps of escape from the real life. Following is suicide. Among other reasons it is possible to name:

bad relations in family, with near and by friends;
antisocial behavior and гіперактивність;
friendship is with однолітками that