Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?дукції(по видах та типах) на 1-е число кожного місяця; порівнювальні відомості за результатами інвентаризації; відомості про неплатоспроможність окремих замовників; відомості про застосування санкцій до покупців та замовників; укладені підприємством договори на збут продукції (товарів), у тому числі договори, що підлягають частковому виконанню в погоджених розмірах; рішення арбітражних органів, прийняті по спірних умовах договорів; копії рішень керівництва з визнаних претензій і позовів шляхом досилання або заміни продукції (товарів).

По-русски

дукції(по видам и типам) на 1-ое число каждый месяц; сравнивающие сведения по результатам инвентаризации; сведения о неплатежеспособности отдельных заказчиков; сведения о применении санкций к покупателям и заказчикам; заключены предприятием договоры на сбыт продукции (товаров), в том числе договоры, которые подлежат частичному выполнению в согласованных размерах; решения арбитражных органов, принятые по спорным условиям договоров; копии решений руководства из признанных претензий и исков путем досылки или замены продукции (товаров).