Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

b) Insert the prepositions where necessary.
1. The audience burst applause.
2. I can't believe you waste your money stuff like that!
3. If I get a ticket, I will jump the opportunity to go a live
concert.
4. I'm keen music that sounds relaxing.
5. The audience stayed the magic world music
long after the concert.
6. What musical instrument can you play?
7. I often study music.
8. My friend recommends me "Music Caleidoscope" me to read.
c) Translate into English.

По-украински

b) Вставляють приводи, де необхідно.
1. Аудиторія підірвала оплески.
2. , який я не можу вважати, що ви витрачаєте даремно свій
матеріал грошей подібно до цього!
3. Якщо я отримую квиток, я стрибну можливість пройти живий
концерт.
4. я - гостра музика, яка здається розслаблення.
5. Аудиторія зупинила магічну світову музику
через тривалий час після концерту.
6. Що музичний інструмент можете ви грати?
7. я часто вивчаю музику.
8. Мій друг рекомендує мені "Музичний Caleidoscope" мене для читання.
c) Перекладають англійською мовою.