Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A great place to hand out leadership roles is to allow your people to lead brief meetings. Utilize your employees' strengths and skills by setting up "tune up" training sessions and let one of your employees lead the training. The best time to do this is when new people start.
Or, assign a meeting leader after someone has attended an outside seminar or workshop. Have them lead a post show, briefing the other employees regarding seminar content and highlights.
Have your employees help you lead a project team to improve internal processes.

По-украински

Велике місце, щоб роздати ролі лідерства - дозволити вашим людям привести короткі зустрічі. Використовуйте свої сили працівників' і навички, встановлюючи "мелодію вище" за учбові сесії і дозволяйте одному з ваших працівників приводять навчання. Кращий час, щоб зробити це - тоді, коли те, що нові люди запущені.
Чи, призначають лідера засідання після того, як хто-небудь відвідав зовнішній семінар або семінар. Майте їх приводять поштовий показ, інформуючи інших працівників відносно вмісту семінару і основних моментів.
Майте своїх працівників допомагають вам приводити проектну команду, щоб поліпшити внутрішні процеси.