Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The piece of equipment that allows a computer to communicate with other computers over telephone lines is called a modem. The modem allows the individual to access information from all over the world and use that information in everyday life. Connecting with banks, Automatic Teller Machines, cash registers to read credit cards, access travel agents, buy products, e-mail, access databases, and teleconferencing, the modems provide easy access to many services. Files can be transferred easily, by uploading to another machine, or downloading to your own machine within a matter of minutes. The computer modem can be used as a telephone answering system, and documents can be faxed from one computer to another assur¬ing fast and easy access to important documents.
A modem takes computer information and changes it into a signal that can be sent over telephone lines. The modem is a bridge between digital and analog signals. The computer is of the digital type, and the telephone using analog

По-украински

Одиниця устаткування, яке дозволяє комп'ютеру зв'язуватися з іншими комп'ютерами над телефонними лініями, називається модемом. Модем дозволяє індивідуумові звертатися до інформації з усього світу і використовують, що інформація в повсякденному житті. З'єднуючись з банками, Автоматичні Машини Оповідача, касові апарати, щоб читати кредитні карти, звертаються до тур-агентів, купують продукцію, електронну пошту, звертаються до баз даних, і організації телеконференцій, модеми забезпечують легкий доступ до багатьох послуг. Файли можуть бути перенесені легко, пересилаючи іншій машині, або завантажуючи до вашої власної машини в межах теми хвилин. Комп'ютерний модем може бути використаний як телефонна система, що відповідає, і документи можуть бути послані факсом від одного комп'ютера до іншого assur¬лугу швидко і легкий доступ до важливих документів.
Модем бере комп'ютерну інформацію і змінює це в сигналі, який може бути посланий над телефонними лініями. Модем - міст між клавішею і аналогові сигнали. Комп'ютер є цифровим типом, і телефонним використовуючим аналогом