Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

видалити|це спам
Шотік Ярослав
вчора о 19:06
Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны…по возмутительному духу и дерзости, виходящей из всяких пределов, он должен быть признаваем одним из важных преступникив.
Художника Шевченка за сочинения возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».
Напечатанные сочинения Шевченка «Кобзарь» запретить и изъять из продажи. Генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину сообщить, чтобы они наблюдали во вверенных им губерниях, не остались ли в обращении стихотворения

По-украински

видалити|це спам
Шотік Ярослав
вчора про 19:06
Шевченка придбав між друзями своїми славу знаменитого малоруського письменника, а тому вірші його удвічі шкідливі і небезпечні.по обурливому духу і зухвалості, виходящей зі всяких меж, він має визнаватися одним з важливих преступникив.
Художника Шевченка за твори обурливих і вкрай зухвалих віршів, як обдарованого міцною статурою, визначити рядовым в Оренбурзький окремий корпус, з правом вислуги, під найсуворіший нагляд і із забороною писати і малювати доручивши начальству мати найсуворіше спостереження, щоб від нього ні під яким видом не могло виходити обурливі і пасквільні твори".
Надруковані твори Шевченка "Кобзар" заборонити і вилучити з продажу. Генерал-адъютантам Бибикову і Кокошкину повідомити, щоб вони спостерігали в увірених їм губерніях, чи не залишилися у зверненні вірша