Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Для того чтобы провести анализ и разработать программу оптимизации затрат, а также для оценки и контроля эффективности внедрения программы и последующего постоянного контроля уровня затрат необходимо создать систему их учета.Управленческий учет затрат позволяет создать систему контроля затрат в режиме реального времени для отслеживания отклонений и поиска резервов их уменьшения.

По-украински

Для того, щоб провести аналіз і розробити програму оптимізації витрат, а також для оцінки і контролю ефективності впровадження програми і подальшого постійного контролю рівня витрат необхідно створити систему їх обліку.Управлінський облік витрат дозволяє створити систему контролю витрат в режимі реального часу для відстежування відхилень і пошуку резервів їх зменшення.