Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В статті досліджено проблеми розвитку курортно - рекреаційного бізнесу та іпотечного кредитування як джерела його фінансування.
Застосування іпотечного кредитування, як нової форми та джерела інвестицій, дасть можливість спрямувати тимчасово вільні грошові засоби в різні ланки економіки з максимальною ефективністю.

По-английски

In the article the problems of development are investigational resort - recreational business and mortgage crediting as a source of his financing.

a 1

Application of the mortgage crediting, as a new form and source of investments, will give an opportunity to direct temporally free monetary resources in the different links of economy with maximal efficiency.