Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Most of the physical quantities are related to length, time and mass, therefore all the systems of physical units arc derived from these three fundamental units. Practically there are three main systems of measurement in use today:The British system of units, the metric system of units and the(International) System of Units (SI). With a few exceptions nearly all the nations of the world use the metric system. The value of the MKS (mctrekilogram-second) system is that its various units possess simple and logical relationships among themselves, while the British system (the f. p. s. —
foot-pound-second) is a very complicated one.

По-украински

Більшість з фізичних кількостей є в спорідненості з довжина, час і маса, тому усі системи фізичної дуги одиниць отримали від них три фундаментальні одиниці. Практично є три головні системи виміру в система використання today:The британця одиниць, метричної системи одиниць і(Гравець збірної) Системи Одиниць(СІ). З декількома виключеннями приблизно усі нації світу користуються метричною системою. Значення системи МКС(mctrekilogram-second) - це його різні одиниці мають прості і логічні стосунки серед себе, поки Британська система(f. p. s. -
foot-pound-second) є дуже складно один.