Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Adler's approach follows the doctrine of teleology that the philosophical view that future goals influence present behaviour.

По-украински

Підхід Адлера йде за доктриною телеології, що філософський вид, що майбутні цілі впливають подарували поведінку.