Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Opening a Bank Account
While banks have varying procedures for opening accounts, many do require some references in order to know that they will be dealing with a responsible group of people. Generally a new company is able to provide references with no difficulty.
All persons in the organization who will be authorized to sign checks must fill out signature cards. The signatures should be written exactly the way they will appear on all checks that are signed by these persons.
Generally only a few individuals are authorized to sign checks for an organization.

По-украински

Відкриття Банківського Рахунку
Поки банки мають зміну процедур для початкових рахунків, багато хто вимагає деяких посилань для того, щоб знати, що вони матимуть справу з відповідальною групою людей. Загалом нова компанія не може забезпечити посилання ніякою трудністю.
Усі особи в організації, хто буде уповноважений підписати перевіряє повинен заповнити карти підпису. Підписи треба написати точно шлях, який вони з'являться на все, перевіряє, це підписують ці особи.
Загалом тільки декілька індивідуумів уповноважені підписати перевіряє організацію.