Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The effective prevention of fires, natural disasters and other dangers depends on both modern equipment and professional education of firefighting personnel. Three higher educational establishments perform this function in our country: Kharkiv University of Vital Activity Safety. They teach cadets to be highly qualified officers in fire safety and civil protection.

По-украински

Ефективне відвертання вогнів, природні лиха і інші небезпеки залежить як сучасне устаткування, так і професійне утворення firefighting персоналу. Три вищі освітні установи виконують цю функцію в нашій країні: Харківський Університет Життєвої Безпеки Діяльності. Вони викладають кадетам, щоб бути надзвичайно компетентними офіцерами у безпеці вогню і цивільному захисті.