Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Ліхоманка – це скоординована фізіологічна відповідь організму на зовнішню або унутренню інфекційну та фізичну агресію (А.І.Трещінский). Баланс між тепловіддачею та теплоутворенням встановлюється у віці 7-8 років, тому у дітей молодшого віку найчастіше відбувається підвищення температури тіла – тобто лихоманка. Вона є одним з найрозповсюджених симптомів, що зустрічається у педіатрічній практиці. Лихоманка завжди є патологічним процесом, але не завжди потребує корекції, оскільки є також компенсаторно-пристосовувальним процесом, який підвищує активність імунної системи. Імовірно, що лихоманка припиняє рост деяких типів пневмококів і вірусів, сприяє зменшенню вмісту у сироватці вільного заліза, яке є фактром росту значної кількості грамнегативних

По-русски

Ліхоманка - это скоординована физиологичный ответ организму на внешнюю или унутренню инфекционную и физическую агрессию (А.І.Трещінский). Баланс между теплоотдачей и теплообразованием устанавливается в возрасте 7-8 лет, потому у детей младшего возраста чаще всего происходит повышение температуры тела - то есть лихорадка. Она является одним из найрозповсюджених симптомов, что встречается в педіатрічній практике. Лихорадка всегда является патологическим процессом, но не всегда требует коррекции, поскольку является также компенсаторно-пристосовувальним процессом, который повышает активность иммунной системы. Вероятно, что лихорадка прекращает рост некоторых типов пневмококков и вирусов, способствует уменьшению содержимому в сыворотке свободного железа, которое есть фактром росту значительного количества грамотрицательных